Ostaci dominikanskog samostana i crkve sv. Marka 14. - 17. st.